Akciju tirgus tirdzniecība pēc jaunumiem

Swedbank: Latvijas iedzīvotāji ievērojami aktīvāk sākuši ieguldīt akcijās - Finance Latvia

Uzņēmumu reģistrs maina praksi attiecībā uz patieso labuma guvēju reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs maina praksi attiecībā uz patieso labuma guvēju reģistrāciju Atbilstoši FITL 1. Būtiska līdzdalība ir personas vai vairāku personu, kas uz vienošanās pamata rīkojas saskaņoti, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita vai dod iespēju būtiski ietekmēt komercsabiedrības finanšu un darbības politiku FITL 1.

kas ir bināras opcijas

Turpretim kontroles elementu persona iegūst, ja: šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata; šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz koncerna līguma pamata; starp šo personu un komercsabiedrību pastāv citas attiecības — analogas šā punkta 1. Saskaņā ar FITL Ja akciju sabiedrības izcelsmes valsts ir Latvijas Republika - paziņošanas pienākums rodas arī sasniedzot 90 un 95 procentu īpatsvaru.

Akciju tirgus tirdzniecība pēc jaunumiem

Paziņošanas pienākums attiecināms arī uz personām, kas netieši ieguvušas netiešu līdzdalību, piemēram, noslēdzot līgumu ar akcionāru, uzliekot par pienākumu saskaņot balsstiesību izmantošanas un rīcības politiku ilgtermiņā attiecībā uz konkrētā emitenta pārvaldi FITL 8. Paziņojums akciju sabiedrībai akciju tirgus tirdzniecība pēc jaunumiem vienlaikus arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedzams nekavējoties, taču ne vēlāk kā četru tirdzniecības dienu laikā pēc dienas, kad persona: uzzina par balsstiesību iegūšanu vai atsavināšanu vai iespēju tās izmantot vai arī, ņemot vērā apstākļus, tai būtu bijis jāuzzina par to neatkarīgi no dienas, kurā balsstiesību iegūšana vai atsavināšana vai balsstiesību izmantošanas iespēja stājas spēkā.

iespējas bez greznojuma

Šā punkta izpratnē uzskatāms, ka persona par balsstiesību iegūšanu, atsavināšanu vai iespēju tās izmantot uzzina ne vēlāk kā divu tirdzniecības dienu laikā pēc darījuma dienas; tiek informēta par tādu notikumu, kura rezultātā personas balsstiesību īpatsvars sasniedz, pārsniedz vai kļūst mazāks par šā likuma Akciju sabiedrība ne vēlāk kā vienas tirdzniecības dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas izplata to šā likuma Papildus norādāms, ka vienoti standarti akciju tirgus tirdzniecība pēc jaunumiem atklāšanai biržā kotētajām akciju sabiedrībām noteikti tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas līmenī.

Iepriekš minētais attiecas kā uz jaunas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrāciju, tā sniedzot apliecinājumu, ka iepriekš reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju nav mainījusies.

nopelnīt naudu internetā, lai clck

Jums var būt interesanti