Nav naudas pārdošanas iespējas

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis? - LV portāls

binārās opcijas lon

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis?

Produkta dzīves cikls

Publicēts pirms 7 gadiem. Izvērtē satura aktualitāti! Likums paredz virkni situāciju, kad nodoklis nav jāmaksā. Atkarībā no tā, kā īpašums iegūts, atšķiras iegādes vērtības noteikšana. Īpašs regulējums ir situācijām, ja tiek pārdots vienīgais īpašums.

Likums paredz, ka ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas apliek ar nodokli kā ienākumu no kapitāla pieauguma.

Lai ss.lv pelna naudu tavā vietā: kā pārdot dārgāk un ātrāk?

Ja šāda starpība — kapitāla pieaugums — neveidojas, nodoklis nav jāmaksā. Ir vēl virkne situāciju, kurās likums ienākuma guvēju no nodokļa maksāšanas atbrīvo. Kādos gadījumos nodoklis nav jāmaksā? Nav naudas pārdošanas iespējas ir noteikts, ka nodoklis nav jāmaksā, ja pārdotais īpašums ir bijis īpašumā no dienas, kad tas reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas šo 60 mēnešu periodā līdz pārdošanas līguma noslēgšanas dienai ir fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā papildu adrese.

Nekustamā īpašuma pārdošana. Kad jāmaksā nodoklis? - LV portāls

Deklarēšanas kritērijs ir jebkuri 12 mēneši šajos piecos gados. Tātad netiek prasīts, lai cilvēks būtu deklarējies savā īpašumā, piemēram, tikai pēdējā gada laikā pirms tā pārdošanas.

Protams, ka šis noteikums neattiecas uz zemes pārdošanu, jo savā īpašumā klajā laukā deklarēties nav iespējams. Vēl šajā vispārējā normā ir jāpievērš uzmanība nosacījumam par īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, kas ir svarīgi arī vairākos citos nodokļa no kapitāla pieauguma piemērošanas gadījumos. Mēdz būt, ka cilvēki nopērk īpašumu un dažādu iemeslu dēļ piemēram, lai nemaksātu nekustamā īpašuma nodokli, valsts nodevas vilcinās ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Ja nākas īpašumu pārdot, atskaites punkts būs ieraksts zemesgrāmatā, nevis pirkuma līguma datums. Īpašs regulējums ir mantojumam. Jo, ja nekustamais nav naudas pārdošanas iespējas, kuru atsavina, ir mantots no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, uzskata, ka nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja saprotamāk — īpašuma pārdevēja jeb ienākuma guvēja īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.

bizness internetā ar ieguldījumiem

Tātad, ja cilvēks ieguvis mantojumā īpašumu Nodoklis no pārdošanas ienākuma nav jāmaksā arī tad, ja nekustamais īpašums piederējis no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk par 60 mēnešiem un pēdējos 60 mēnešus līdz tā pārdošanas dienai bijis vienīgais nekustamais īpašums.

Tātad šajā gadījumā nav prasības par deklarēšanos. Un šis vienīgais īpašums, ko var pārdot bez nodokļa, var būt jebkurš — māja, zeme, arī lauksaimniecības zeme, mežs, zeme ar mežu. Vēl viena situācija, kad nav jāmaksā nodoklis: ja īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā vienīgais nodokļa maksātāja nekustamais īpašums un šo ienākumu no jauna iegulda funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas vai arī pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.

Visbiežāk cilvēkiem ir neskaidrības, kas tad ir funkcionāli līdzīgs īpašums. Piemēram, ja tiek pārdots dzīvoklis, tad vietā var nopirkt dzīvokli vai arī māju, vai arī māju ar zemi? Par funkcionāli līdzīgu nekustamo īpašumu likuma izpratnē uzskata īpašumu, kuru izmanto līdzīgiem mērķiem, piemēram, aizvietojot māju ar dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, un otrādi; atsavinot apbūves zemi, vietā iegādājoties dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, un otrādi.

Lai piemērotu nav naudas pārdošanas iespējas normu, ienākumam, kurš no jauna tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā opciju piegādes norēķins īpašumā, ir jābūt ne mazākam kā starpībai starp nekustamā īpašuma pārdošanas cenu un tā iegādes vērtību. Ja no jauna tiek ieguldīts mazāks ienākums par noteikto, tad starpība, kas veidojas, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot tā iegādes vērtību un ieguldīto ienākumu, ir uzskatāma par ienākumu no kapitāla pieauguma un apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

kā nopelnīt naudu un ietaupīt internetu

Tāpat arī, ja 12 mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma dzīvokļa pārdošanas ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas tiek ieguldīts, piemēram, jaunas zemes iegādei, un izpildīsies nosacījums par nodokļa maksātāja vienīgā nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, un tālab dzīvokļa pārdošana nebūs apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID uzsver: secība, kādā tiek pārdots vienīgais īpašums vai iegādāts jauns īpašums, nav svarīga. Svarīgs ir ienākuma ieguldīšanas fakts līdzvērtīgā īpašumā 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas. Likumā īpaši noteiktos gadījumos nav jāmaksā nodoklis no lauksaimniecības zemes pārdošanas. LV portāls par to jau ir rakstījis skaidrojumā: " No 1.

Darījumos ar īpašumu, kura sastāvā ir lauksaimniecības zeme, jāzina: lauksaimniecības zemi apliek ar nodokli, ja pārdodamo nekustamo īpašumu veido īpašuma objektu kopība — zeme, ēkas un būves.

Iegādes vērtība un apliekamā ienākuma samazināšana Pat ja nodoklis no kapitāla pieauguma ir jāmaksā, ar nodokli apliek nevis visu saņemto pirkuma summu, bet tikai starpību, kāda veidojas, no saņemtā maksājuma atņemot šī īpašuma iegādes vērtību naudas summu, par kādu cilvēks ir iegādājies konkrēto nekustamo īpašumu, mantojuma apliecībā norādīto, dāvinājuma līgumā norādīto.

Dzīvoklis nopirkts Dzīvoklī neesat deklarējies, tas nav arī vienīgais īpašums. Starpība ir eiro. Taču apliekamo ienākumu var samazināt, ja dzīvoklī ir veikti ieguldījumi, piemēram, nomainīti logi nav naudas pārdošanas iespējas jaunas ārdurvis eiro.

Nodoklis jau būs mazāks — eiro. Šie ieguldījumu izdevumi gan ir jāpamato ar maksājumu dokumentiem. Iegādes vērtībā var iekļaut arī ar īpašuma iegūšanu saistītos izdevumus — valsts nodevas, komisijas naudu, citus līdzīgus maksājumus.

Likumā ir paredzētas situācijas, kā nosaka iegādes vērtību, ja nav nav naudas pārdošanas iespējas pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī tad, ja īpašums ir saņemts kā mantojums vai dāvinājums. Ja nekustamais īpašums ir mantots, par tā iegādes vērtību uzskata mantojuma apliecībā norādīto konkrētā nekustamā īpašuma vērtību.

kāpēc tiešsaistes ieņēmumi

Ja nekustamais īpašums ir dāvināts, par tā iegādes vērtību uzskata dāvinājuma līgumā norādīto konkrētā nekustamā īpašuma vērtību. Ja mantojuma apliecībā vai nav naudas pārdošanas iespējas līgumā nav norādīta konkrētā nekustamā īpašuma vērtība, tad izšķir divas situācijas, ņemot vērā taksācijas gadu, kad nekustamais īpašums iegūts: ja nekustamais īpašums iegūts līdz Savukārt, ja nekustamais īpašums nav naudas pārdošanas iespējas līdz Ja īpašums nopirkts pēc Ja īpašums iegādāts kredītā Ja nekustamais īpašums nopirkts par kredītlīdzekļiem, tad īpašuma iegādes vērtībā iekļauj arī samaksātos procentu maksājumus par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un nekustamā īpašuma iegādes saistību.

Maiņas darījumi Civillikuma Attiecībā uz nekustamo īpašumu maiņas darījumiem un apliekamā ienākuma noteikšanu ir jāvērtē katra konkrētā situācija, ņemot vērā, vai atsavināšanas brīdī ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir apliekams ar nodokli vai tam ir piemērojams kāds no likumā noteiktajiem atbrīvojumiem, kā arī apstākļi, vai nekustamo īpašumu maiņa notiek ar vai bez piemaksas, vai tiek mainīti līdzvērtīgi īpašumi, vai, pārdodot maiņas ceļā iegūtu nekustamo īpašumu, maiņas darījuma brīdī ir nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzsver VID speciālisti, pēc LV portāla lūguma labākai izpratnei nodokļu maksātājiem maiņas darījumus raksturojot ar piemēriem.

Par nekustamā īpašuma pārdošanas atsavināšanas cenu maiņas darījuma gadījumā tiek uzskatīta maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma vērtība, kāda norādīta maiņas nav naudas pārdošanas iespējas. Ja maiņas līgumā nav norādītas nekustamo īpašumu vērtības, tad par nekustamā nav naudas pārdošanas iespējas atsavināšanas cenu ir uzskatāma maiņas rezultātā iegūtā nekustamā īpašuma aktuālā uz maiņas darījuma noslēgšanas gada 1.

Abos gadījumos ir jāņem vērā arī saņemtā piemaksa, ja tāda ir bijusi. Maiņas darījuma brīdī tiek noteikts ar nodokli apliekamais ienākums kapitāla pieaugumsno nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot tā iegādes vērtību. Cilvēks A savu 3-istabu dzīvokli nav vienīgais īpašums, nav bijis tajā deklarētsmaiņas līgumā norādītā vērtība 40 eiro, maina pret 2-istabu dzīvokli līgumā norādītā vērtība 30 eiropapildus saņemot naudā eiro. Savukārt, pārdodot maiņas ceļā iegūtu nekustamo īpašumu un ņemot vērā iepriekšējā piemērā minētās nav naudas pārdošanas iespējas, apliekamo ienākumu no 2-istabu dzīvokļa pārdošanas nosaka šādi.

Cilvēks A savu maiņas ceļā iegūto 2-istabu dzīvokli nav vienīgais īpašums, nav bijis tajā deklarētsmaiņas līgumā norādītā nav naudas pārdošanas iespējas dzīvokļa atsavināšanas cena, kas ir uzskatāma par 2-istabu dzīvokļa iegādes vērtību, ir 38 eiro, pārdod par 41 eiro. Nekustamā īpašuma pirkums uz nomaksu Nekustamos īpašumus pārdodot, pirkuma-pārdevuma līgumā var vienoties par samaksas saņemšanu pakāpeniski.

Ja pārdevējs ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas saņem vairāk nekā trīs taksācijas periodu laikā, skaitot no gada, kurā noslēgts atsavināšanas līgums, uzskata, ka viss ar atsavināšanu saistītais ienākums gūts pirmo trīs taksācijas periodu laikā. Trešajā taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļauj atlikušo līgumā noteikto, bet nesaņemto summu, neatkarīgi no tā, vai ienākums ir saņemts vai nav.

Ja ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas saņem vairāku nav naudas pārdošanas iespējas periodu laikā, aprēķinot apliekamo ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, izdevumus, kas kur un kā jūs varat nopelnīt naudu katru dienu ar nekustamā īpašuma iegādi, iekļauj aprēķinā proporcionāli ieņēmumu daļai.

Pārdodot dzīvokli, ir vienošanās, ka pircējs samaksās eiro divu gadu laikā, katru mēnesi maksājot vienādu summu — eiro. Kad ir jādeklarē šis ienākums un kad jāaprēķina un jāmaksā nodoklis, ja dzīvoklis nav bijis vienīgais īpašums un tajā nav peļņas interneta lieliskā vietne deklarēta dzīvesvieta?

Dzīvokļa iegādes vērtība ir eiro. Aprēķinātais nodoklis par ceturksni ir jāiemaksā valsts budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas. Saņemot samaksu katrā mēnesī, tiek veiktas atkārtotas darbības ar deklarēšanu un nodokļa iemaksu budžetā. Kā jau teikts, nodoklis nav jāmaksā no visas ieņēmumu summas.

Minētajā piemērā, lai noteiktu ienākumu, no kura aprēķināms nodoklis, no eiro jāatņem eiro iegādes vērtība. Katru ceturksni jādeklarē un jāsamaksā nodoklis 75,75 eiro.

Jums var būt interesanti