Izplatīšanās iespējas

Izplatīšanās iespējas.
Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām. Projekta mērķi: Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu DAGRlai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju; Izstrādāt izplatīšanās iespējas sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim; Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu; Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai; Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu TAPISlai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Projekta izmaksas: Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 3 ,22, no kā 2 ,04 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta ilgums: Projekta īstenošanas laiks ir no Sadarbības partneri: Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija.

Termini Kopš Tās mērķis ir novērst viltotu zāļu izplatīšanas iespējas un nonākšanu pie patērētājiem. Sistēmas izveide balstās uz Eiropas Savienības līmeņa regulējumu direktīva un regula.

demonstrācijas režīma binārās opcijas

Verifikācijas sistēma attiecas uz recepšu zālēm un omeprazolu bezrecepšu medikaments. Zāļu ražošanas procesā ar speciālu kodu tiek marķēts katrs iepakojums, un informācija par to uzkrāta vienotā Eiropas datu bāzē, ko izveidojusi un uztur Eiropas zāļu verifikācijas organizācija.

33 binārās opcijas

Tā kā zāles savā ceļā līdz pacientam var iziet caur vairākām lieltirgotavām, tām ir pienākums pārbaudīt jeb verificēt iepakojuma kodu. Savukārt gala verifikācija un koda dzēšana Eiropas datu bāzē notiek pēdējā posmā — aptiekā vai ārstniecības iestādē. Aptiekā kods ir jāpārbauda un jādzēš tieši pirms zāļu izsniegšanas pacientam, savukārt ārstniecības iestāde pārbaudi var veikt jebkurā laikā, kad zāles atrodas tās valdījumā.

bitcoin valtas kurss

Ar unikālā koda palīdzību tiek pārbaudīta informācija par zāļu nosaukumu, formu, koncentrāciju, zāļu pakas izmēru un veidu, izplatīšanās iespējas ražotāju, partijas numuru, derīguma termiņu un citu informāciju — tas apstiprina zāļu autentiskumu. Par viltotām zālēm tiek uzskatītas jebkuras zāles ar falsificētu identitāti iepakojums, marķējums, nosaukums, sastāvs, stiprumsavotu ražotājs, ražotājvalsts, izcelsmes valsts, reģistrācijas īpašnieks un vēsturi ražošanas dokumenti un dokumenti, kas attiecas uz izmantotajiem izplatīšanas tīkliem.

bināro opciju signāli ir samaksāti

Latvijas zāļu autentiskuma pārbaudes bināro opciju apjoma stratēģija ir daļa no Eiropas kopējā sistēmas, kurā ir centrālā datu bāze jeb repozitorijs, kā arī ~30 valstu nacionālās sistēmas. Nacionālo sistēmu, tai skaitā Latvijas zāļu verifikācijas sistēmas, izveidi un uzturēšanu finansē reģistrācijas apliecību īpašnieki un paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētāji ražotāji.

Ar procedūras dokumentiem var iepazīties interneta vietnē www. Piedāvājumi jāiesniedz līdz Tādejādi klientiem būs iespēja izvēlēties sev ērtāko biļetes iegādes lietotni. Koda biļešu izplatītājiem savā pakalpojumā būs jānodrošina koda biļešu tirdzniecība un izmantošana izplatītāja nodrošinātajā mobilajā lietotnē, informēšanu par pārdošanā pieejamajiem koda biļešu veidiem, cenu un lietošanas noteikumiem, klientiem pieejamu atbalsta dienestu, ka arī citas saistītās darbības.

Viņi arī pieslēdzas Eiropas datu bāzei un augšuplādē tajā informāciju par savām saražotajām zālēm. Savukārt zāļu vairumtirgotājiem, aptiekām, slimnīcām un citām veselības aprūpes iestādēm ir pienākums pieslēgties Latvijas zāļu verifikācijas sistēmai un lietot to zāļu drošuma pārbaudei.

Zāļu verifikācijas sistēma kopumā ir ļoti apjomīga un izplatīšanās iespējas ātrdarbīga Eiropas izplatīšanās iespējas datu bāze, kas glabā informāciju par katra zāļu iepakojuma drošuma pazīmēm un ļauj pārbaudīt zāļu autentiskumu un identificēt tās. Infografika - visu iesaistīto pušu pienākumi Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija.

reāllaika kartēšanas iespējas

Jums var būt interesanti