Piesaistīt iespējas

(Latviešu) Lekcija “NVO iespējas piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai”

Investīciju projekti, sākot ar 50 milj.

naudas pārvaldība binārā opcijās

EUR Lielo investīciju projektu īstenošanai ir iespējams piesaistīt Eiropas Investīciju bankas EIB līdzfinansējumu, vienlaikus projektam piesaistīt iespējas arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus un citus finansējuma avotus. Iespējamais citu finansētāju un institūciju finansējums - komercbanku aizdevumi, riska kapitāla fondu ieguldījumi, ES struktūrfondu līdzekļi, granti, privāto investoru ieguldījumi, ALTUM finanšu instrumenti - mezanīna aizdevumi, aizdevumu garantijas u. Aizdevuma termiņš ir līdz 15 gadiem, atsevišķos ekonomiski piesaistīt iespējas gadījumos ir iespējams garāks termiņš.

slēgšanas iespējas, kas tas ir

Projekta analīzi veic un aizdevuma procentu likmi nosaka EIB. Projektu apvienošana grupās Ja projekta kopējās izmaksas nesasniedz 50 milj. Privāto investoru piesaiste projekta piesaistīt iespējas Projektu īstenošanai projektu virzītāji un attīstītāji var piesaistīt privātos investorus, iesniedzot informāciju elektroniski Eiropas Investīciju projektu portālā. Eiropas Investīciju projektu portāls ir pilnīgi jauna Eiropas Komisijas izveidota tīmekļa vietne, kas Eiropas Savienībā bāzētiem projektu virzītājiem nodrošina iespēju tikt pamanītiem no potenciālos ieguldītāju puses visā pasaulē.

pasīva naudas pelnīšana internetā bez ieguldījumiem

Šis portāls palīdzēs projektu virzītājiem piekļūt plašam investoru, konsultantu un konsultāciju dienestu tīklam, kas tiem var palīdzēt strukturēt un finansēt attiecīgo projektu. Kritēriji projekta informācijas ievietošanai Eiropas Investīciju projektu portālā: projekta tiešās izmaksas ir vismaz 10 milj.

vietnes par binārām opcijām un platformām

Jums var būt interesanti