Praktiskās mācības tirdzniecībā

ERA – Academy of European Law

Praktiskās mācības tirdzniecībā. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks st.

nopelnīt naudu internetā, izmantojot viedtālruni

Mācību centrs MP Saturs Covid ierobežošanai no azboulings. Vispārizglītojošie mācību priekšmeti: Latviešu valoda un literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, dabaszinības, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, sports. Profesionālie mācību priekšmeti: Vizuālās reklāmas pamati, reklāmas komunikācija, reklāmas darba organizācija un izmaksas, reklāmas ētika un likumdošana, tirgzinības, grāmatvedība, lietišķā matemātika, biroja mācība, statistika, komercdarbības pamati, tiesību pamati, preču raksturojums, lietvedība, lietišķā saskarsme, kultūras vēsture, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Ostā notiek praktiskās civilās aizsardzības mācības

Covid ierobežošanai no azboulings. Nodarbinātības apraksts: Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks var tikt nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos prese, televīzija, praktiskās mācības tirdzniecībā, katalogi, internets, uzziņasreklāmas aģentūrās un uzņēmumu mārketinga nodaļās ar aktīvu reklāmas politiku.

ieņēmumi no bināro opciju iesācējiem

Iespēja strādāt šādos amatos: Reklāmas projektu vadītājs vai asistents, reklāmas aģents meklē klientus, rēķina un noformē izmaksas, slēdz līgumustirdzniecības zāles noformētājs, reklāmas bukletu veidotājs, reklāmas speciālists, biroja administrators, grāmatvedības darbinieks.

Programmas mājaslapa.

22 variants

Jums var būt interesanti