Kvalitātes stratēģija iespējām

investīcijas internetā no 3 dienā

Līgotne, A. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 15 avoti latviešu un 27 kvalitātes stratēģija iespējām angļu valodā.

bināro opciju atbalsta līmeņi

Darbam pievienoti 7 pielikumi. Pirmajā darba daļā apzināta un analizēta dažādos literatūras avotos esošā informācija par kvalitātes vadības jēdzienu un efektivitāti noteicošajiem rādītājiem, kā arī precīzāk aplūkots dalīto pakalpojumu centru uzņēmējdarbības modelis un tā noteicošie rādītāji.

Turpinājumā noskaidrotas piemērotākās metodes dalīto pakalpojumu centru novērtēšanai un pilnveides iespēju apzināšanai.

ātra vietne naudas pelnīšanai

Trešajā darba daļā apkopotas kvalitātes vadības stratēģijas pilnveides iespējas, izvērtējot uzņēmuma finansiālo stāvokli un pilnveides pasākumu radītās izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi - dalīto pakalpojumu centri ir neatkarīgi uzņēmumi, kuru efektivitāti visvairāk nosaka atbilstība klientu noteiktajām prasībām, sniegto pakalpojumu kvalitāte un iekšējā procesu vadība. Ņemot vērā, ka lielākie riski saistīti ar informācijas apriti un nepietiekamu savstarpējo komunikāciju, apskatītā uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanai izstrādāts plāns komunikācijas uzlabošanai, lai tiktu noslēgtas jaunas vienošanās ar klientiem, palielinot uzņēmuma apgrozījumu, padarot efektīvākus uzņēmuma procesus, kā arī uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma darbību kopumā.

bināro opciju stratēģijas principi

Atslēgas vārdi kvalitātes vadības stratēģija, efektivitāte, dalīto pakalpojumu centri, kvalitātes veikt tirdzniecības pozīcijas stratēģijas pilnveide Atslēgas vārdi angļu valodā quality management strategy, efficiency, Shared Service Centers, quality management strategy improvements Valoda.

Jums var būt interesanti