Skandināvijas tirdzniecība. Skandināvijas tirdzniecības komanda | EKJU

skandināvijas tirdzniecība

skandināvijas tirdzniecība

Izvērtē satura aktualitāti! Tā veidota mobilas konstrukcijas formā, un to papildinās oriģināli priekšmeti no muzeja krājuma — daļa tiks eksponēta pirmoreiz.

skandināvijas tirdzniecība

Ekspozīcija "Vikingu un zviedru laiki Latvijā" vēsta par Latvijas iedzīvotāju nozīmi Ziemeļeiropas un Austrumeiropas kontekstā 7. Tēmas atspoguļošanā izmantoti rakstīti avoti un arheoloģiskās liecības.

Izstāde sastāv no vairākām sadaļām: "Vikingu laikmets", " Latvija: zeme, tauta, valsts", "Skandināvu skandināvijas tirdzniecība avoti par Austrumbaltiju", "Daugavas tirdzniecības ceļš un Daugmale" "Arheoloģiskās liecības par skandināviem Latvijā", "Zviedru laiki Latvijā".

Pirmajā no tām īsā skandināvijas tirdzniecība koncentrētā veidā sniegta pamatinformācija par Vikingu laikmetu Skandināvijā; otrā satur vēstījumu par latviešiem un Latviju.

skandināvijas tirdzniecība

Īstermiņa tirdzniecība akciju tirgū sadaļā parādītas skandināvu rūnu uzrakstos, sāgās un hronikās atrodamās zināšanas par Austrumbaltijas ģeogrāfiju, etnisko sastāvu, savstarpējiem kontaktiem un konfliktiem, ceturtajā raksturots viens no nozīmīgākajiem Austrumeiropas tirdzniecības ceļiem — Daugava, ceļa no "varjagiem uz grieķiem" sastāvdaļa, kā arī parādītas šī ūdensceļa ieejas un izejas "atslēgas" — Daugmales pilsētveida apmetnes arheoloģisko izrakumu rezultāti.

Piektā sadaļa iepazīstina ar skandināvu Grobiņas skandināvijas tirdzniecība kompleksu skandināvijas tirdzniecība tā senlietu atradumiem kuršu, lībiešu, zemgaļu un citos pieminekļos. Sestā — pārceļ skatītāju uz pēcvikingu Latvijas un Zviedrijas ciešāko saistību periodu un veltīta Vitrīnās varēs apskatīt skandināviem raksturīgās senlietas no skandināvu kapiem Grobiņas Smukumos, Salaspils Laukskolā un Ikšķiles Zēvalda vasarnīcas kapulaukā.

skandināvijas tirdzniecība

Krāšņākie ar sudrabu inkrustētām uzmavām rotātie šķēpa gali un divi bārdas cirvji nāk no Vecaules Čapāniem un Tāšu Rolovu purva. Būs aplūkojamas arī skandināvu sieviešu rotas no dažādiem pieminekļiem, tai skaitā bruņurupuču saktas, trīsspārnu saktas, kārbu saktas, aproces, piekari.

Pēc eksponēšanas muzejā mobilā izstāde tiks piedāvāta izglītības un kultūras iestādēm Latvijā.

skandināvijas tirdzniecība

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas skandināvijas tirdzniecība Labs saturs.

skandināvijas tirdzniecība

Jums var būt interesanti