Darījumu kopēšana no termināļa uz termināli, Karšu Termināls - iespēja lietot karšu terminālu visur kur ejat

Metatrader 4 Mobile — Renesource Capital

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi Ievads Šie noteikumi un nosacījumi "Noteikumi" ir juridiska vienošanās starp jums "Jūs", "Jūsu" un SumUp EU Payments UAB "SumUp", "mēs", "mūsu" vai "mūs"kas nosaka to, kā jūs varat izmantot mūsu maksājumu apstrādes un citus pakalpojumus, mūsu mobilo lietotni "Lietotne" un jebkuru mūsu karšu nolasīšanas ierīču "Termināls" versiju kopā saukti "Pakalpojumi".

Juridiskā adrese: Konstitucijos Ave. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: Ar SumUp var sazināties pa e-pastu: support sumup. Šī vienošanās ir sadalīta piecās daļās: Pirmajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas reglamentē Pakalpojumu izmantošanu.

Otrajā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas reglamentē maksājumu apstrādi Pakalpojumu ietvaros. Trešājā daļā ir aprakstīti visi noteikumi, kas attiecas uz mūsu maksājumu karšu pakalojumiem. Ceturtajā daļā ir ietverti papildu juridiskie noteikumi, kas nosaka mūsu juridiskās attiecības.

Piektajā daļā ir sniegti Noteikumos izmantoto definīciju un saīsinājumu skaidrojumi. Ar šo jūs tiekat informēts par Lietuvas Republikas "Likuma par maksājumiem" 3. Ar šo jūs tiekat informēts, un, piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat, ka šie Noteikumi noteiktos gadījumos var novirzīties no likuma nosacījumiem, tostarp, ka šo Noteikumu saturs var būt šaurāks, nekā noteikts Lietuvas Republikas "Likuma par maksājumiem" Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, jums pilnībā jāpiekrīt šiem Noteikumiem un mūsu Privātuma politikai.

Izvēles rūtiņas atzīmēšana, kas apstiprina, ka esat sapratis un piekrītat šiem Noteikumiem, kalpo par pierādījumu tam, ka jūs apstiprināt un apņematies ievērot visus šo Noteikumu nosacījumus. Piekrītot šiem Noteikumiem jūs arī apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis mūsu Privātuma politikai.

Šie Noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā, un piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka saprotat šo valodu, jums nav nekādu iebildumu, ka šo valodu izmanto kā mūsu līgumattiecību valodu, un jūs piekrītat uzņemties saistības, kas noteiktas šajos Noteikumos valodā, kurā tie ir sagatavoti.

Pirmā daļa — Apstrādes pakalpojums tirgotājiem 1. Vispārīgie noteikumi 1. We provide an updated list of all compatible devices and the accepted payment cards on our website. Jūs varat izmantot SumUp pakalpojumus, lietojot tikai mūsu izsniegto Termināli. Kad pieņemat Darījumus, izmantojot vienu no mūsu Termināļiem, šis Terminālis tiks izmantots, lai apstrādātu un autorizētu Darījumus starp maksājumu karti un mūsu serveriem.

Mēs varam sniegt jums maksājumu pakalpojumus, kad kartes fiziski nav uz vietas, kas ļauj jums pieņemt e-komercijas maksājumus, izmantojot trešās puses aplikāciju "Partnera lietotne"t. Ja jūs pieņemat tikai e-komercijas maksājumus, šīs vienošanās Noteikumi, kuri attiecas uz karšu Termināļiem un procedūrām saistībā ar maksājumu karšu uzrādīšanu uz vietas, darījumu kopēšana no termināļa uz termināli jums neattiecas.

Mēs esam atbildīgi tikai par maksājumu pakalpojumiem, kas tiek darījumu kopēšana no termināļa uz termināli kā Partnera lietotnes daļa. Mēs neesam atbildīgi par to, kā funkcionē Partnera lietotne vai jebkurš cits pakalpojums, ko jums vai Karšu turētājiem sniedz Partneris. Ja jūs un Partneris esat vienojušies, mēs varam pieņemt komisijas maksu maksājumus, kas ne tikai sedz mūsu darījumu komisijas maksas, bet ietver arī Partnera maksu, lai iekasētu līdzekļus, kurus jūs esat parādā Partnerim saskaņā ar atsevišķu komerciālu vienošanos, kuru jūs noslēdzāt ar Partneri "Partnera maksa".

Pirms katras Izmaksas mēs atskaitīsim piemērojamās komisijas maksas par pakalpojumiem "Komisijas maksas". Gadījumā, ja jūs izvēlaties cenu plānu "Plāns"jums jāmaksā visas piemērojamās periodiskās komisijas maksas, pamatojoties uz izvēlēto Plānu.

Mūsu pašreizējās Maksas un Plāni ir norādīti mūsu tīmekļa vietnē. Pieņemot šos Noteikumus, jūs apliecināt, ka drīkstam iekasēt kombinētu Komisijas maksu par dažādiem karšu produktiem bināro opciju rādītāju nepārzīmēšana ar Cenrādi, kā arī pieprasāt mums to darīt. Mēs nodrošinām jums piekļuvi pastāvīgiem Konta pārskatiem. Pieņemot šos Noteikumus, jūs pieprasāt un piekrītat, ka mēs apkopojam informāciju par maksājumiem pa zīmoliem, lietotnēm, maksāšanas instrumentu kategorijām un starpbanku komisijas maksām, kas piemērojamas konkrētam Darījumam, ja tas nepieciešams, kā arī tam, ka mēs jums sniedzam šo informāciju regulāri, vismaz vienu reizi mēnesī, un tādā veidā, kas ļauj jums saglabāt informāciju un reproducēt to nemainītā formātā.

Mūsu pienākumi saskaņā ar šiem Noteikumiem ierobežojas ar to, ka mums ir jānodrošina jums Konts, Maks, Karte un jāsniedz jums SumUp pakalpojumi. Mēs izmantosim visus pieņemamos līdzekļus, lai sniegtu jums SumUp pakalpojumus divdesmit četras 24 stundas dienā, septiņas 7 dienas nedēļā.

Tomēr mēs pēc sava pamatota ieskata varam apturēt SumUp pakalpojumu sniegšanu vai ierobežot to ilgumu, lai tiesību normās noteiktajos gadījumos veiktu tehnisko apkopi, kā arī tad, ja jūs neesat izpildījis šajos Noteikumos paredzētās būtiski svarīgās saistības vai pastāv pamatotas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

Mēs izsniedzam jums Darījumu vēsturi un sīkākas analīzes sistēmas, ja tādas nepieciešamas. Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā atjaunināt vai mainīt SumUp pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Mēs paturam tiesības iecelt trešo pusi, kas izpilda dažas vai visas mūsu šajos Noteikumos paredzētās saistības. SumUp konts 2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas jūs saņemsiet darījumu kopēšana no termināļa uz termināli e-pastu uz jūsu galveno, reģistrēto e-pasta adresi.

Jūs varat atvērt tikai vienu 1 Kontu, ja vien mēs nepārprotami neapstiprinām papildu Darījumu kopēšana no termināļa uz termināli vai pakārtotu Kontu atvēršanu. Jums ir jānodrošina, ka jūsu Kontā reģistrētā informācija vienmēr ir precīza un atjaunināta.

Jums ir jāizvēlas atbilstoši aprakstošs identifikācijas nosaukums, kurš — ja atšķiras no jūsu uzņēmuma nosaukuma — skaidri identificē jūs vai jūsu uzņēmumu un sniedz pareizo kontakttālruņa numuru.

Bezkontakta maksājumu veikšana iPhone tālrunī ar funkciju Apple Pay Kad iPhone lietotnē Wallet ir saglabāta Apple Cash karte, debetkartes un kredītkartes, varat izmantot funkciju Apple Pay drošiem bezkontakta maksājumiem veikalos, restorānos un citur. Kad tiek parādīta jūsu noklusējuma karte, paskatieties uz iPhone tālruni, lai veiktu autentifikāciju ar funkciju Face ID, vai ievadiet savu piekļuves kodu. Novietojiet iPhone tālruni dažu centimetru attālumā no bezkontakta lasītāja un turiet, līdz ekrānā redzat uzrakstu Done un kontrolzīmi. Maksāšana ar karti, kas nav noklusējuma karte Kad tiek parādīta noklusējuma karte, pieskarieties tai, pēc tam izvēlieties citu karti.

Identifikācijas nosaukums un kontaktnumurs var parādīties Kartes turētāja kredītkartes vai debetkartes izrakstā. Kad esat reģistrējies un pieslēdzies Kontam un esat pieņēmis šos Noteikumus, mēs pēc sava ieskata varam veikt jūsu kredītspējas pārbaudi un varam pieprasīt, lai iesniedzat papildu dokumentāciju, lai mēs varētu veikt visas nepieciešamās darījumu kopēšana no termināļa uz termināli saskaņā ar spēkā esošajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību normām.

Mēs saņemsim šādu kredītinformāciju un veiksim papildu pārbaudes, un jums ir jāpalīdz mums šajā jautājumā, ciktāl tas nepieciešams. Lēmums par to, vai jūsu identitāte ir pienācīgi verificēta saskaņā ar 2. Līdz brīdim, kad būsim veiksmīgi identificējuši un verificējuši jūsu informāciju, šie Noteikumi ir uzskatāmi par iepriekšēju vienošanos, kas jums ir pilnībā saistoša, un šajā periodā mēs paturam tiesības jebkurā brīdī izbeigt darījumu kopēšana no termināļa uz termināli neuzsākt šajos Noteikumos paredzēto SumUp pakalpojumu sniegšanu.

Jūsu Konts tiks reģistrēts vienā no mūsu serveriem. Mēs turēsim jums izmaksājamajai summai līdzvērtīgu nopelnīt naudu internetā, neieguldot bitcoin nošķirti no mūsu pašu līdzekļiem, bet kopā ar summām, kas tiek turētas citu Kontu uzdevumā, nošķirtā bankas kontā saskaņā ar mūsu reglamentējošajām saistībām.

Ja jūsu SumUp Kontā divpadsmit 12 mēnešus pēc kārtas nav veiktas nekādas darbības, mēs esam tiesīgi nosūtīt paziņojumu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi, un, ja jūs trīsdesmit 30 dienu laikā nenosūtīsiet atbildi uz mūsu e-pasta adresi, kas norādīta šo Noteikumu ievaddaļā, un neapstiprināsiet, ka vēlaties saglabāt savu Kontu, mēs automātiski to slēgsim.

Jūsu līdzekļi tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un, ja tas ir atļauts, uzkrāsies pie SumUp. SumUp pakalpojumu lietošanas ierobežojumi 3. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, jums ir nepieciešama saderīga mobilā ierīce izņemot 3G termināļiem un interneta pieslēguma pakalpojumi, ko jums sniedz trešās puses. Pieņemot šos Noteikumus, jūs apstiprināt, ka esat fiziska vai juridiska persona, kas darbojas tikai savā komerciālajā vai profesionālajā statusā, un, parakstot šos Noteikumus, esat pienācīgi pilnvarota veikt uzņēmējdarbību vienā vai vairākās no mūsu atbalstītajām valstīm "Teritorijas".

Mēs darījumu kopēšana no termināļa uz termināli un laiku pa laikam atjaunināsim Teritoriju sarakstu SumUp tīmekļa vietnē. Ja esat fiziska persona, jums ir jābūt vismaz astoņpadsmit 18 gadus vecam, lai izmantotu SumUp pakalpojumus. Mēs jebkurā laikā varam pieprasīt, lai jūs pierādītu savu vecumu. Tīklu noteikumi var paredzēt, ka dažiem darījumu kopēšana no termināļa uz termināli tirgotājiem jānoslēdz atsevišķa vienošanās ar vienu no mūsu pieņēmējbankas partneriem vai ar pašām Karšu maksājumu sistēmām atkarībā no tirgotāju Darījumu apjoma.

Open menu Gudrais karšu lasītājs, bezskaidras naudas darījumiem gadā klientiem tika parādīta pirmā maksājumu karte, bankās sākās revolūcija, kas drastiski atviegloja turpmākos norēķinu procesus. Atpakaļ tajos laikos, patērētāji paļāvās uz papīra banknotēm, kamēr mūsdienās patērētāji paļaujas uz digitālo informācijas sistēmu, lai norēķinātos par pirkumiem. Jau

Ja esat viens no šādiem tirgotājiem, mēs paziņosim jums par to un savlaicīgi nodrošināsim jūs ar atsevišķu līgumu. Ja pastāv pretrunas starp šiem Noteikumiem un pieņēmējbankas noteikumiem, pieņēmējbankas noteikumi ir noteicošie šādu pretrunu atrisināšanas nolūkā. We shall at our sole discretion decide whether your use of darījumu kopēšana no termināļa uz termināli Services shall be deemed attributable to any of the above products or services and therefore not in accordance with the Terms.

Termināļi un programmatūra 4. Jūs varat iegādāties, nomāt vai aizņemties mūsu Termināļus par pirkuma cenu vai saskaņā ar nomāšanas noteikumiem, kurus mēs laiku pa laikam nosakām vai kuri ir publicēti SumUp vietnē.

Pirkumam var tikt piemēroti atsevišķi noteikumi, tostarp tādi, kas paredz, ka Termināļa pārdevējam, iznomātājam vai aizdevējam nav noteikti jābūt mums un tas var būt arī kāds no mūsu grupas uzņēmumiem. Vienam Kontam jūs drīkstat izmantot tikai vienu Termināli. Pēc pieprasījuma mēs varam piegādāt jums papildu Darījumu kopēšana no termināļa uz termināli, ko lietot papildu Kontiem vai apakškontiem. Jums darījumu kopēšana no termināļa uz termināli atļauts pārdot, iznomāt, licencēt vai nodot Termināli trešai personai vai atļaut trešai personai izmantot Termināli.

Tāpat jums nav atļauts nekādā veidā mainīt Termināļa programmatūru vai aparatūru. Jūs nedrīkstat izmantot Termināli citiem mērķiem kā tikai Darījumu pieņemšanai. Izņemot nopirktos Termināļus, pēc mūsu pieprasījuma jūs atdodat mums atpakaļ Termināli vai nu pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas, vai arī to termiņa beigām, vai arī nomainot esošu Termināli. Gadījumā, ja jūs laužat šos Noteikumus, jūs atgriežat Termināli par saviem līdzekļiem. Jūs instalējat visus Lietotnes atjauninājumus, lai turpinātu izmantot SumUp pakalpojumus.

Jūsu pienākumi 5. Jūs varat izpildīt šajos Noteikumos paredzētos Bitcoin maki populāri, izmantojot vienīgi mūsu izsniegtos Termināļus.

variants Kiprā

Jūs nevarat pieņemt Darījumus, ja maksājumu karte nesatur visus elementus, kas ir raksturīgi attiecīgā veida kartēm, ja maksājumu karte šķiet pārveidota vai bojāta vai tai beidzies derīguma termiņš.

Bez mūsu atļaujas jūs nedrīkstat iestatīt minimālo Darījuma vērtību, kas jebkuram Darījumam pārsniegtu 1 EUR. Jums ir jāuzrauga jūsu Konts un jūsu Darījumu vēsture un jāatmaksā attiecīgajam Kartes turētājam jebkādi Darījumi, kurus saņēmāt kļūdaini, un jāatmaksā pārmaksātie līdzekļi, ja Darījuma summa ir bijusi nepareiza.

Jums nekavējoties jāinformē mūs par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru jūs sniedzāt šo Noteikumu noslēgšanas brīdī, tostarp par izmaiņām jūsu uzņēmējdarbības būtībā vai veidā, par izmaiņām produktu sortimentā, jūsu uzņēmuma pārdošanu vai iznomāšanu, vai jebkādu citu īpašnieku maiņu, par jebkādu uzņēmuma juridiskās formas vai nosaukuma maiņu, adreses vai bankas konta informācijas izmaiņām, par būtiskām nelabvēlīgām izmaiņām uzņēmuma finansiālajā stāvoklī un izmaiņām informācijā, kuru jūs iesniedzāt saskaņā ar likumiem pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

M3 Mobile Case (UNIV-CASE-F00) - Mobilie termināli - Photopoint

Jums jāizvieto jebkurš SumUp reklāmas materiāls, kuru jūs saņemat no mums, redzamā vietā jūsu uzņēmējdarbības telpās. Jums jāsniedz Kartes turētājam Darījuma čeks papīra formātā, ja to pieprasa likums vai Karšu maksājumu sistēmas noteikumi. Papildus jūs varat nodrošināt Kartes turētājam iespēju bet nevis papīra formātā saņemtā čeka vietā, ja tādu pieprasa likums saņemt čeku par Darījumu pa e-pastu vai īsziņā.

Jūs atzīstat, ka vienpersoniski atbildat par to, lai nodrošinātu, ka jūsu Konta pieteikšanās dati nav zināmi nevienai citai personai, ka neviens Termināļa lietotājs neveic manipulācijas ar datu ievadi un ka nenotiek nesankcionēta jūsu Konta, Termināļu vai jebkuras citas ar SumUp pakalpojumu lietošanu saistītas konfidenciālas informācijas izmantošana.

nopelnīt naudu internetā, lai veiktu uzdevumus

Ja jums ir aizdomas jūs vai zināt, ka jūsu Konts ir ticis izmantots bez atļaujas, jums par to nekavējoties jābrīdina mūs, izmantojot turpmāk Pēc šāda brīdinājuma saņemšanas mēs veiksim iespējamos pasākumus, lai novērstu nesankcionētu jūsu datu izmantošanu. Jo īpaši jums ir jāievēro šie noteikumi attiecībā uz maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu.

Jums nekavējoties jāizskata visi mūsu sniegtie pārskati piemēram, faktūrrēķini vai norēķinu pārskatikā arī norēķini, naudas atgriešana, Maksājumu atmaksas un citi Darījumi, kas iemaksāti jūsu bankas kontā vai iekasēti no tā vai no Kartes turētāja. Jums ir jāiesniedz pretenzija par šādu pārskatu bez nepamatotas kavēšanās, vēlākais, divdesmit piecu 25 darba dienu laikā "darba diena" ir jebkura diena no pirmdienas līdz piektdienai, taču neietver valsts brīvdienas Lietuvā pēc attiecīgā pārskata saņemšanas vai pēc attiecīgā maksājuma datuma.

Ja pretenzija netiek iesniegta savlaicīgi, tad pārskats tiek uzskatīts par apstiprinātu. Mēs paturam tiesības atkārtoti sniegt labotus pārskatus vai labot jebkādus maksājumus pēc šī termiņa beigām. Ja likums neparedz citādi, jūs būsiet pilnībā atbildīgs par visas Darījumu informācijas un citu ar jūsu Kontu saistīto datu un SumUp pakalpojumu izmantošanas datu uzskaiti.

EMV karšu pamati

Naudas līdzekļi 6. Šo Noteikumu izpratnē jūs nepārprotami atļaujat mums un jebkurai finanšu iestādei, ar kuru mēs strādājam, jūsu vārdā turēt, saņemt un izmaksāt 1. Iepriekš minētā atļauja paliek spēkā pilnībā, kamēr jūsu Konts netiek slēgts vai darbība netiek izbeigta. Izmaksas jūsu bankas kontā vismaz daļēji izpilda trešo personu finanšu iestādes piemēram, bankas, kurās jums un mums ir bankas kontiun mēs neesam atbildīgi par galīgo naudas līdzekļu pārskaitījumu uz jūsu bankas kontu, kad mēs esam izmaksājuši līdzekļus jūsu bankai, ko mēs paveiksim ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad būsim jūsu vārdā saņēmuši naudas līdzekļus taču izņemot turpmāk 6.

Ja jūs dosiet rīkojumu, mēs varam jums piederošos naudas līdzekļus, kas iegūti Darījuma rezultātā, arī ilgāku laiku un tos pārskaitīt uz jūsu bankas kontu nevis katru dienu, bet katru nedēļu vai katru mēnesi pēc jūsu izvēles.

iespējas jaunumiem

Par šādiem naudas līdzekļiem, kurus mēs jūsu vārdā glabājam, netiek aprēķināti procenti, taču mēs no jums arī neiekasēsim nekādu komisijas maksu par naudas līdzekļu glabāšanu ar atliktu Izmaksu. Izmaksas uz jūs bankas kontu mēs veiksim, pamatojoties uz unikālo identifikatoru — bankas konta numuru ar IBAN — kuru jūs norādīsiet pierakstoties Kontā.

Statuss kā nopelnīt naudu putrasprogramma.lv

Mums nav nekāda pienākuma pārbaudīt bankas konta atbilstību konta īpašnieka vārdam, kā arī pārbaudīt, vai jūs esat konta īpašnieks. Ja vien mēs apstrādājam Izmaksu uz to pašu bankas kontu, kura rekvizītus esat mums norādījis, mēs pret jums neuzņemamies nekādu atbildību, taču mēs, protams, darīsim visu iespējamo, lai izsekotu maksājumu un pieprasītu atpakaļ naudas līdzekļus par ko no jums var tikt iekasēta papildu maksa.

Ja kļūdaina bankas konta vai cita iemesla, ko nespējam kontrolēt, dēļ piemēram, slēgts bankas konts utt. Jūs nesaņemsiet procentus vai citu peļņu no jūsu Kontā esošajiem līdzekļiem.

Mēs neveiksim nekādas ar Darījumiem saistīto naudas līdzekļu Izmaksas, kurus mēs vēl neesam saņēmuši no attiecīgajām finanšu iestādēm.

Mums ir tiesības veikt izmeklēšanu vai atrisināt jebkuru neatrisinātu strīdu saistībā ar jūsu Kontu, un rezultātā mēs varam ierobežot piekļuvi jūsu naudas līdzekļiem tik ilgi, cik mums tas būs nepieciešams.

Mēs arī varam ierobežot piekļuvi jūsu naudas līdzekļiem tiesību normās noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar tiesas rīkojumu. Rezerve 7. Lai nodrošinātu jūsu maksājuma saistību izpildi saskaņā ar šiem Noteikumiem, mums jebkurā laikā ir tiesības uz laiku aizturēt jūsu Izmaksas un uzkrāt rezervi "Rezerve".

Mēs varam pēc sava ieskata jebkurā laikā ieturēt ar riska analīzi pamatotu Rezervi saistībā ar jūsu darījumu kopēšana no termināļa uz termināli SumUp pakalpojumiem.

Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu pārskaitījumiem uz Jūsu bankas kontu. Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Maržinālie darījumi ar valūtām un dārgmetāliem par cenām no pirmklasīgiem likviditātes nodrošinātājiem; Valūtas maiņas kursa fiksēšana un norēķini TOD, TOM un SPOT darījumiem par cenām no vadošajām nozares bankām; Nākotnes valūtas maiņas Forward darījumi t. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Fjūčeri un Opcijas uz valūtu, fondu tirgus indeksiem, enerģētiku, metāliem, lauksaimniecības kultūrām; Hedžēšanās un risku vadības iespējas; Tirdzniecība ar vairāk kā derivatīvu instrumentiem; Ārpusbiržas kontraktu klīringa iespējas derivatīvu biržas tirgū.

Neatkarīgi no 7. Ja jūs esat mums parādā summu, kas pārsniedz Rezerves summu, jums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 trīs darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma jāsamaksā mums attiecīgā summa.

Ja jūs nevarat pēc pieprasījuma pilnībā samaksāt summas, kuras jūs esat mums parādā, tas tiks uzskatīts par nopietnu šo Noteikumu pārkāpumu un jums būs pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar šādu summu iekasēšanu, ieskaitot bez ierobežojuma advokātu honorārus un izdevumus, parādu piedziņas aģentūru komisijas maksas un jebkādus piemērojamus procentus. Maksājumu atmaksas 8. Darījuma summu var iekasēt atpakaļ no jūsu Konta, ja attiecīgā Karšu maksājumu sistēma, mūsu apstrādātājs, Kartes turētājs vai mūsu ieceltā finanšu iestāde apstrīd vai anulē Darījumu jebkādu iemeslu dēļ, ja darījums nav sankcionēts vai mums ir pamats uzskatīt, ka Darījums nav atļauts vai, iespējams, ir nelikumīgs, aizdomīgs, vai pārkāpj šos Noteikumus "Maksājuma atmaksa".

Pēc darījumu kopēšana no termināļa uz termināli pieprasījuma jums uz sava rēķina ir jāpalīdz mums izmeklēt jebkuru jūsu Darījumu, kas tiek apstrādāts, izmantojot SumUp pakalpojumus, un jāatzīst, ka tad, ja jūs savlaicīgi nesniedzat ieņēmumi no video iespējām nepieciešamo palīdzību, ieskaitot nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu ne vēlāk kā desmit 10 darba dienu laikā pēc mūsu pieprasījuma, var rasties neatgriezeniskas Maksājuma atmaksas iespējamība.

Ja nedz izdevēja banka, nedz arī Karšu maksājumu sistēma Maksājuma atmaksas jautājumu neatrisina jums par labu darījumu kopēšana no termināļa uz termināli ja jūs izvēlaties neapstrīdēt Maksājuma atmaksu, mēs paturam tiesības iekasēt no jums sākotnējo Darījuma summu plus Komisijas maksas un pārskaitīt sākotnējo Darījuma summu atpakaļ Kartes turētājam.

Ja mēs konstatēsim, ka jums radies pārāk liels Maksājumu atmaksas apjoms, mums ir tiesības apturēt Izmaksas no Konta uz jūsu bankas kontu, saglabāt Rezervi tādā apmērā, kādu mēs pamatoti nosakām, lai segtu paredzamās Maksājumu atmaksas un saistītās Komisijas maksas, vai arī pārtraukt vai apturēt SumUp pakalpojumu sniegšanu un aizvērt jūsu Kontu.

Kompensācijas un atgriešana 9. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un pieņemot Darījumus ar SumUp pakalpojumu palīdzību, jums jāapstrādā atgriešanas prasījumi un jāizsniedz kompensācijas no sava Konta atbilstīgi šiem Noteikumiem un Tīklu noteikumiem. Tīklu noteikumi cita starpā pieprasa, lai jūs pirkuma veikšanas brīdī piedāvātu un atklātu taisnīgas atgriešanas un anulēšanas politiku un neizmaksātu Darījuma kompensāciju skaidrā naudā, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesību normas, un nepieņemtu skaidru naudu vai jebkuru citu vērtīgu lietu par Darījuma kompensāciju.

Produktu kodi

Kompensācijas apmērā ir jāietver visi kompensējamie nodokļi, un kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt sākotnējā Darījuma summu. Kompensācijas, kas apstrādātas jūsu Kontā, tiek autorizētas līdz trīsdesmit 30 dienu laikā no dienas, kad uzsākts Darījums.

Mēs iekasēsim no jums sākotnējo Darījuma summu un Komisijas maksas un atmaksāsim Kartes turētājam sākotnējo Darījuma summu.

Jums var būt interesanti